Alkima logo
Сервіси
Кар'єра
контакти

УМОВИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Увага! Перед використанням цього вебсайту уважно ознайомтеся з цими умовами та політикою конфіденційності (далі – «Умови»).

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ДОГОВІРНІ УМОВИ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ. Документ набирає чинності: 01 липня 2023 року.
  1. Наведені нижче загальні положення та умови застосовуються виключно до фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб будь-яких форм власності. Договірними партнерами в рамках наведених нижче загальних умов є ТОВ «АЛКІМА» – код ЄДРПОУ 42066006 (далі: «alkima WEB & DESIGN ®») і Замовник. Загальні умови поширюються, зокрема, на договори (контракти) про надання та використання продуктів хостингу, консультаційні, програмні та дизайнерські послуги.Товариство з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх, відвідувачів вебсайту (далі – «Гостей»), а також тих, хто користується послугами наданими вебсайтом (далі – «Замовників»).
  2. До послуг, що надаються alkima WEB & DESIGN ® застосовуються виключно ці загальні положення та умови. Загальні положення та умови Замовника, які суперечать цим загальним положенням та умовам або відрізняються від них, визнаються alkima WEB & DESIGN ® лише в тій мірі, в якій alkima WEB & DESIGN ® прямо погоджуються з ними в письмовій формі. Вони також не мають ефекту, якщо alkima WEB & DESIGN ® не заперечує проти них в окремих випадках. Мова договору (контракту) – українська.
  3. Ці загальні положення та умови застосовуються у версії, чинній на момент укладення договору (контракту), або принаймні у версії, що була останньою повідомлена Замовнику, як рамкова угода в тому числі для подібних майбутніх договорів (контрактів), без необхідності повторного посилання на загальні умови та положення в кожен окремий випадок.
  4. alkima WEB & DESIGN ® залишає за собою право змінювати ці загальні положення та умови в будь-який час. Замовник буде проінформований про ці зміни в письмовій формі. Якщо Замовник не заперечує в письмовій формі перед alkima WEB & DESIGN ® протягом 6 тижнів після отримання повідомлення про зміни, змінені загальні положення та умови вважаються прийнятими. Якщо після укладення договору (контракту) відбуваються непередбачувані та неконтрольовані зміни (наприклад, зміни в законодавстві) або якщо стають очевидними прогалини, що значно порушує співвідношення між наданням та прийняттям послуг, alkima WEB & DESIGN ® має право адаптувати загальні положення та умови без згоди Замовника. Замовник також повинен бути проінформований про це в письмовій формі.
  5. Переуступка претензій третім особам виключена.
  6. Розміщуючи замовлення в alkima WEB & DESIGN ®, незалежно від форми, в якій воно відбувається, Замовник приймає ці загальні положення та умови на весь період ділових відносин.
  7. Замовник дозволяє alkima WEB & DESIGN ® надсилати електронні листи з інформацією на електронні адреси Замовника. Дозвіл може бути відкликаний в будь-який момент.
  8. Замовник дозволяє alkima WEB & DESIGN ® використовувати замовлений проект разом із усіма даними як посилання для рекламних цілей.
 2. ПРОПОЗИЦІЯ, ОБСЯГ ПОСЛУГ, УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ.
  1. Послуги, які пропонує alkima WEB & DESIGN ® на своєму веб-сайті, у системі управління проектами, що використовується наразі, або в рекламних оголошеннях, каталогах чи брошурах, можуть бути змінені. Вони являють собою необов’язкове запрошення Замовника замовити відповідні послуги від alkima WEB & DESIGN ®.
  2. Договір (контракт) між alkima WEB & DESIGN ® і Замовником набуває чинності лише після прийняття пропозиції. Пропозиції дійсні протягом 14 днів, якщо інше не зазначено в пропозиції. Пропозиції надаються замовнику в письмовій формі. Оцінки вартості та часу в спільному середовищі управління проектами слід розглядати як пропозиції.
  3. Договір починає діяти з моменту підписання клієнтом пропозиції або згоди в спільному середовищі управління проектами або з дати початку, зазначеної в пропозиції, але не пізніше, ніж коли послуга була надана alkima WEB & DESIGN ®. Для послуг хостингу, щонайпізніше, коли будуть доступні потужності сервера.
  4. Усних додаткових договорів (контрактів) не існує. Додаткові угоди та подальші зміни вимагають прямого письмового погодження alkima WEB & DESIGN ®. Це також стосується гарантій та подальших змін до договору (контракту).
  5. Спеціальний менеджер проекту / контингент обслуговування – узгоджений контингент часу, існує лише для відповідного розрахункового місяця. Невикористана квота часу не може бути перенесена на наступні місяці та анулюється. Години, що виходять за межі узгодженої квоти часу, виставлятимуться в рахунок 1 числа наступного місяця.
  6. Для управління проектом доступний спеціальний менеджер проекту. При цьому мається на увазі координація між Замовником і командами проекту. Технічні послуги, такі як програмування, дизайн або хостинг, не є частиною послуги.
  7. Якщо між клієнтом та alkima WEB & DESIGN ® було укладено угоди про підтримку або угоди про рівень обслуговування, alkima WEB & DESIGN ® доступна протягом узгодженого в умові часу обслуговування. Рахунок за виконану роботу виставляється одразу після надання послуги, але не пізніше 1 числа наступного місяця.
  8. Послугу оновлення програмного забезпечення, які використовує Замовник, здійснює alkima WEB & DESIGN ® на власний розсуд. Щомісячна квота часу, погоджена в пропозиції, використовується виключно для оновлень програмного забезпечення та обмежується виставленим в рахунок місяцем і не може бути використана протягом наступних місяців. Оновлення безпеки виконуються негайно, а оновлення функцій — через проміжки часу після того, як alkima WEB & DESIGN ® їх перевірить, і коли з точки зору alkima WEB & DESIGN ® ускладнень виникнути не повинно. Послуга оновлення не включає встановлення оновлення програмного забезпечення, у якому програмне забезпечення суттєво технічно перетворено або змінено.
  9. Обсяг послуг для наявних фреймворків/програмного забезпечення включає виключно обсяг послуг використовуваних фреймворків/програмного забезпечення. Це означає, що, наприклад, коли вебсайт постачається з системою керування контентом «WordPress», включені лише функції цього програмного забезпечення. Додаткові модулі або налаштування перераховані та описані окремо в контрактах.
 3. ЦІНИ ТА ТЕРМІНИ ОПЛАТИ.
  1. Всі ціни вказані без урахування податків, що діє на відповідний час.
  2. Дисконтні відрахування не надаються.
  3. Рахунки-фактури від alkima WEB & DESIGN ® підлягають оплаті негайно після отримання Замовником, якщо інші умови оплати не були узгоджені письмово.
  4. У разі наявності у Замовника заборгованості по оплаті, alkima WEB & DESIGN ® має право відмовити Замовнику у виконанні належних йому послуг. У таких випадках alkima WEB & DESIGN ® завчасно повідомить Замовника про блокування, встановивши кінцевий термін для усунення затримки. Крім того, alkima WEB & DESIGN ® має право вимагати пеню в розмірі 9 відсотків понад базову процентну ставку. Якщо Замовник обирає спосіб оплати прямим дебетом, він також повинен нести витрати, які виникають через несплату або зворотнє бронювання прямого дебету через недостатню кількість коштів на рахунку. Це, зокрема, комісії, які стягує банк, і витрати на повідомлення.
  5. Замовник може утримувати платежі або зараховувати зустрічні вимоги, лише якщо ці зустрічні вимоги є безспірними або були встановлені юридично.
  6. alkima WEB & DESIGN ® має право збільшити винагороду за послуги з письмовим повідомленням за три місяці до кінця місяця, якщо або необхідні витрати, понесені для надання послуг, зокрема витрати на підтримку та подальший розвиток технічної інфраструктури або витрати на обслуговування Замовників і загальне адміністрування – також з урахуванням будь-якої економії, яка могла відбутися – загалом зросли. Ці витрати повинні бути доведені Замовнику на його вимогу.
  7. alkima WEB & DESIGN ® має право виставити подвійний рахунок за послуги в неробочий час, переважно за роботу в нічний час або екстрену підтримку. Це еквівалентно звичайній доплаті за роботу в ненормований робочий день.
  8. Якщо з Замовником було домовлено про оплату частинами, незалежно від форми, і якщо Замовник не сплачує розстрочку, не сплачує її повністю або не робить це вчасно, ця угода про розстрочку втрачає чинність без необхідності повідомлення про припинення. Судові стягнення решти вимог, розрахованих відповідно до Цивільного кодексу України, може відбуватися без попереднього повторного нагадування. Подальше визнання позовних вимог про стягнення встановлених законом процентів заборгованості залишається збереженим.
  9. Передача прав на створені послуги, такі як макети або додатки, відбувається лише після сплати усіх узгоджених рахунків або комісій.
 4. УМОВИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ).
  1. Строк дії договору є дата, погоджена з Замовником, але не пізніше моменту виставлення першого рахунку.
  2. Договори (контракти) та угоди мають термін дії 12 місяців із періодом повідомлення 3 місяці до закінчення договору (контракту), якщо інше не обумовлено договором (контрактом).
  3. Право розірвати договір (контракт) без попередження з поважних причин залишається незмінним. Це, зокрема, якщо:
   • замовник прострочує оплату більше двох місяців;
   • замовник неодноразово порушує положення цих загальних умов;
   • щодо Замовника подано заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство та таке провадження відкрито або у ньому відмовлено у зв’язку з відсутністю майна.
 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА.
  1. Замовник зобов’язується використовувати послуги alkima WEB & DESIGN ® виключно для цілей, обумовлених договором (контрактом). Доступ до послуг alkima WEB & DESIGN ® відбувається виключно за погодженими шляхами. Замовник не має права обходити, видаляти, вимикати або іншим чином вимикати заходи безпеки, встановлені alkima WEB & DESIGN ®.
  2. Замовник зобов’язаний дотримуватися відповідних технічних та організаційних стандартів безпеки та гарантувати, що жодні віруси не потраплять у системи alkima WEB & DESIGN ® з його систем. Замовник також несе відповідальність за перевірку належного використання договірних послуг його співробітниками, зокрема співробітниками, які також зберігаються в його системах, як інші уповноважені особи. Він зобов’язаний зобов’язати своїх авторизованих користувачів дотримуватися положень цих Загальних умов. Відповідальність alkima WEB & DESIGN ® виключається, якщо шкоду заподіяно Замовником або його співробітниками або особами, які отримали доступ до систем через Замовника.
  3. Замовник повинен переконатися, що договірне використання інформації, даних і матеріалів, наданих з його боку alkima WEB & DESIGN ®, не порушує прав третіх осіб. Перш ніж передати відповідну інформацію, дані та матеріали alkima WEB & DESIGN ®, він зобов’язаний перевірити, чи може alkima WEB & DESIGN ® використовувати цю інформацію, дані та матеріали в рамках узгоджених послуг відповідно до договору (контракту) та, якщо необхідно, надати необхідні права використання та отримати згоду третіх сторін. Замовник звільняє alkima WEB & DESIGN ® від усіх претензій третіх сторін, що виникли внаслідок порушення вищезазначених зобов’язань. Звільнення також включає витрати на необхідний судовий захист.
  4. Оскільки успіх чи неуспіх співпраці також вирішальним чином залежить від того, чи і в якій мірі Замовник залучений до реалізації проектів у межах своїх можливостей, Замовник зобов’язується підтримувати alkima WEB & DESIGN ® активно та найкращим чином у наданні послуг. Зокрема, Замовник зобов’язується:
   • надавати alkima WEB & DESIGN ® будь-яку інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання договору (контракту), зокрема дані доступу тощо, для цілей та протягом терміну виконання договору (контракту);
   • надати alkima WEB & DESIGN ® та їхньому персоналу, а також допоміжним агентам, які використовуються в рамках цього договору (контракту), доступ до будь-яких договірних систем і засобів, зокрема апаратного та програмного забезпечення;
   • працювати з достатньою кількістю відповідного персоналу в рамках виконання договору (контракту) та забезпечувати системні вимоги, необхідні для підтримки або забезпечення безперебійного функціонування систем;
   • негайно інформувати alkima WEB & DESIGN ® про будь-які помилки, дефекти чи збої та, зокрема, детально спостерігати за симптомами, які виникли у випадку відповідних повідомлень, і негайно повідомляти про них у текстовій формі (наприклад, e-mail) з відповідним описом. Замовник підтримуватиме alkima WEB & DESIGN ® у міру своїх можливостей у пошуку причини помилки та виконуватиме пропозиції агентства щодо встановлення та усунення несправностей;
   • координувати дати та зустрічі, необхідні для виконання договору (контракту) з alkima WEB & DESIGN ® таким чином, щоб графік/процесс, узгоджений під час укладення договору (контракту), не затримувалася, а в разі сумнівів консультуватися з alkima WEB & DESIGN ® вчасно;
   • надавати вміст і елементи вмісту (зображення, аудіо, текст або подібне), запитувані alkima WEB & DESIGN ®, у загальному цифровому форматі, який можна безпосередньо використовувати;
   • гарантувати, що всі зобов’язання щодо співпраці, необхідні для надання узгоджених послуг, будуть надані вчасно, повністю та безкоштовно для alkima WEB & DESIGN ®.
  5. Якщо Замовник не виконує своїх зобов’язань щодо співпраці, будь-які вказані періоди будуть продовжені відповідно та належним чином. Подальші претензії alkima WEB & DESIGN ® залишаються без змін.
  6. Якщо alkima WEB & DESIGN ® має виконувати оновлення для використовуваного програмного забезпечення, Замовник повинен переконатися, що будь-які модулі / плагіни завжди мають дійсну ліцензію, щоб ці модулі / плагіни були сумісні з останньою версією використовуваного програмного забезпечення. alkima WEB & DESIGN ® не гарантує, що модулі/плагіни можуть працювати з останньою версією програмного забезпечення, і не бере на себе жодних ліцензійних витрат на модулі / плагіни.
  7. alkima WEB & DESIGN ® просить клієнта прийняти проєкт у спільному середовищі керування проєктами, до якого клієнт отримав доступ до початку проєкту, або електронною поштою. Якщо замовник не виконує прийняття протягом 2 тижнів після отримання запиту, замовник мовчазно погоджується на повне прийняття проєкту.
 6. ЗМІНИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ДОСТУПНІСТЬ.
  1. alkima WEB & DESIGN ® намагається надавати послуги хостингу своїм Замовникам із доступністю 99% на календарний рік. Виключення:
   • Періоди недоступності, які ґрунтуються на збоях в Інтернеті, на які alkima WEB & DESIGN ® не може вплинути, або на інших обставинах, за які alkima WEB & DESIGN ® не несе відповідальності, зокрема форс-мажорні обставини;
   • Періоди недоступності через планові роботи з обслуговування системи баз даних, які проводяться регулярно;
   • Час проведення обов’язкових позапланових ремонтних робіт, необхідних для усунення несправностей; якщо це можливо, Замовник буде проінформований про це повідомленням на сайті;
   • Часи недоступності, які ґрунтуються на тому, що технічні вимоги, створені Замовником для використання послуг, не виконуються.
 7. ДАТИ, ТЕРМІНИ ТА ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ.
  1. Дати та кінцеві терміни надання послуг або часткових послуг є обов’язковими, лише якщо вони прямо зазначені в договірних документах або згодом підтверджені в текстовій формі керуючим директором або уповноваженою особою alkima WEB & DESIGN ®.
  2. Якщо для надання послуг або часткових послуг alkima WEB & DESIGN ® необхідна співпраця Замовника, обов’язкові кінцеві терміни або терміни подовжуються на час, коли Замовник не виконав це зобов’язання, незважаючи на те, що його попросили зробити це.
  3. У разі затримок через вимоги, висунуті Замовником після укладення договору (контракту) на послуги, які надає alkima WEB & DESIGN ®, у разі недостатніх передумов у Замовника (наприклад, дефіцит апаратного чи програмного забезпечення), у разі проблем з продуктами або послугами третіх сторін, необхідних для виконання договору (контракту), за які alkima WEB & DESIGN ® не несе відповідальності, а також інші затримки, за які alkima WEB & DESIGN ® не несе відповідальності, зокрема у випадку форс мажору, стихійного лиха, конфлікту урядових заходів, невидачі офіційних дозволів, трудових спорів, саботажу і непередбаченої нестачі сировини, дати і терміни надання послуг або часткових послуг відповідно подовжуються.
  4. alkima WEB & DESIGN ® не гарантує час відповіді. Однак alkima WEB & DESIGN ® намагається якнайшвидше відповідати на запитання та проблеми Замовника або безпосередньо їх вирішувати.
 8. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
  1. У разі виявлення дефекту його усунення відбувається на розсуд alkima WEB & DESIGN ®.
  2. alkima WEB & DESIGN ® може відмовитися від усунення дефекту, якщо Замовник ще не сплатив у повному обсязі винагороду за початкові послуги та Замовник не має законного інтересу утримувати несплачену винагороду.
  3. alkima WEB & DESIGN ® не несе відповідальності у випадках, коли Замовник вніс зміни в послуги, що надаються alkima WEB & DESIGN ®, крім випадків, коли ці зміни не вплинули на походження дефекту.
  4. Замовник буде підтримувати alkima WEB & DESIGN ® у виявленні та усуненні дефектів і негайно надаватиме доступ до інформації, з якої випливають більш детальні обставини виникнення дефекту.
  5. Якщо передбачуваний дефект не може бути віднесений до гарантійних зобов’язань alkima WEB & DESIGN ® після відповідної експертизи, і Замовник міг це визнати, alkima WEB & DESIGN ® може вимагати від Замовника відшкодування та сплати витрат, понесених на перевірку та усунення несправностей.
  6. Гарантійний термін – дванадцять місяців, починаючи з моменту повної здачі роботи Замовником. Це не стосується претензій про відшкодування збитків, спричинених травмами життя, кінцівок або здоров’я, а також претензій про відшкодування збитків у разі умислу чи грубої недбалості, або якщо alkima WEB & DESIGN ® шахрайським шляхом приховала дефект.
 9. ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ТА УГОДА ПРО НЕКОНКУРЕНЦІЮ.
  1. Замовник зобов’язується не переслідувати співробітників alkima WEB & DESIGN ® або третіх осіб, найнятих ними, прямо чи опосередковано, і встановлювати прямі договірні відносини з ними. Вищезазначене положення про неконкуренцію застосовується після укладення договору (контракту) та продовжує діяти протягом одного року після закінчення договірних відносин.
  2. Якщо Замовник порушує це зобов’язання, він сплачує договірний (контрактний) штраф у розмірі 25 000,00 (Двадцять п’ять тисяч) євро за кожен випадок порушення. Право вимагати відшкодування збитків та/або судової заборони залишається незмінним. Договірна неустойка буде компенсована будь-яким позовом про відшкодування збитків.
 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
  1. Відповідальність alkima WEB & DESIGN ® базується на законодавчих положеннях.
  2. alkima WEB & DESIGN ® несе відповідальність лише за умисел і грубу недбалість. Це також стосується навмисної або грубої недбалості представників продавця та/або допоміжних агентів. Це обмеження відповідальності не застосовується у разі порушення суттєвих договірних зобов’язань або у випадках заподіяння шкоди життю, здоров’ю та обов’язкової відповідальності відповідно.
  3. Відповідальність за збитки обмежується передбачуваним, типовим збитком.
  4. Якщо інше не обумовлено вище, відповідальність виключається. Це стосується, зокрема, збитків, спричинених причинами, за які не відповідає alkima WEB & DESIGN ®, наприклад, форс-мажорні обставини, страйки, урядові заходи, збій переказу коштів чи інші збої.
  5. Строк позовної давності становить 12 місяців, який обчислюється з моменту укладення договору.
 11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
  1. Товариство є власником та розпорядником таких персональних даних, діючи відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та іншими нормативно-правовими актами. Персональні дані – це відомості або сукупність відомостей про Вас як Гостя або Замовника вебсайту, які ідентифікують або можуть конкретно ідентифікувати Вас.
  2. alkima WEB & DESIGN ® вважає дуже важливою належну обробку персональних даних. З Умовами та Політикою конфіденційності можна ознайомитись за посиланням : https://www.alkima.com.ua/up.
  3. Взаємодія Товариства з третіми особами щодо персональних даних:
   • Ми можемо передавати (розповсюджувати) персональні дані Гостей та Замовників вебсайту:
    • нашим партнерам, постачальникам, підрядникам та субпідрядникам;
    • організаціям (включаючи фінансові організації та банки), з якими у нас існують договірні відносини;
    • іншим особам, які допомагають нам у розробці та обслуговуванні вебсайту, а також надання послуг, що виконують різні функції (зберігання даних, проведення досліджень тощо).
    Ми передаємо персональні дані третім особам тільки для цілей та в обсязі, необхідно для виконання ними своїх договірних зобов’язань перед Компанією. Ми також можемо передавати персональні дані Гостей та Замовників третім особам, які купують активи Товариства (включаючи вебсайт), у тому випадку, коли дані, що передаються, є частиною (необхідними для функціонування) цих активів. Ми також можемо передавати персональні дані Гостей та Замовників вебсайту державним органам, а також урядовим структурам, судам та іншим офіційним установам, коли це необхідно для дотримання вимог законодавства. Ми вживаємо всіх можливих заходів, щоб завчасно повідомити Вас про таку передачу даних, крім тих випадків, коли це буде заборонено відповідно до чинного законодавства.
   • Порядок та умови передачі персональних даних:
    • Для цілей цієї Політики ми можемо здійснювати транскордонну передачу Ваших персональних даних. Зокрема, персональні дані можуть бути передані за межі України (включаючи держави-учасниці Європейської Економічної Спільноти (ЄЕС), держави, які підписали Конвенцію про захист фізичних осіб під час автоматизованого оброблення персональних даних, а також інші держави).
    • Транскордонна передача даних здійснюється відповідно до вимог ст. 29 Закону України «Про захист персональних даних». Співробітництво з іноземними суб’єктами відносин, пов’язаних із персональними даними, регулюється Конституцією України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України.
    • Внаслідок транскордонної передачі даних до обробки персональних даних застосовується законодавство тієї держави, на територію юрисдикції якої така інформація була передана.
    • Зверніть увагу, що рівень захисту персональних даних у державах за межами ЄЕС може бути нижчим, ніж у країнах ЄЕС.
    • Кабінет Міністрів України визначає перелік держав, які забезпечують належний захист персональних даних. Персональні дані не можуть поширюватися з іншою метою, ніж ті, для яких вони були зібрані.
    • Ми зробимо всі можливі технічні та організаційні заходи для забезпечення захисту та безпеки відповідних персональних даних відповідно до застосовних законів щодо захисту персональних даних.
    • Ви, як Гість або Замовник вебсайту, надаючи свою згоду на збирання та обробку персональних даних, підтверджуєте, що Вам зрозумілі положення Політики й Ви погоджуєтесь з тим, що Товариство має право на здійснення транскордонної передачі Ваших персональних даних.
    • Поліпшення досвіду користувача, щоб дізнатися, як Ви використовуєте вебсайт і покращити ваш досвід взаємодії з вебсайтом. Наприклад, ми можемо обробляти дані про Вашу мову використання вебсайту, виявлення проблем у роботі вебсайту, а також для підготовки внутрішніх аналітичних звітів, необхідних нам для обслуговування та подальшого розвитку вебсайту.
    • Забезпечення безпеки та надійності вебсайту для створення резервних копій, виявлення, запобігання та реагування на шахрайство, зловживання, ризики безпеки та технічні проблеми, які можуть завдати шкоди Компанії, а також Гостям та Замовником.
    • Виконання юридичних зобов’язань, коли це вимагається чинним законодавством, а також для здійснення або захисту наших прав.
  Захист Ваших персональних даних: Відповідно до чинного законодавства, ми вживаємо комерційно-розумні організаційні, фізичні та технічні заходи для захисту персональних даних від будь-якої несанкціонованої або незаконної обробки, а також від будь-якого випадкового розкриття, зміни, знищення, втрати або пошкодження. Однак, попри всі зусилля, Товариство не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза регулюванням Товариства. Ми надаємо доступ до інформації та персональних даних лише уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Товариства. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) на користь національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Ми обробляємо та зберігаємо персональні дані не довше, ніж необхідно відповідно до цілей, для яких такі персональні дані були зібрані.
 12. ІНШЕ, МІСЦЕ ЮРИСДИКЦІЇ.
  1. Якщо будь-яке з вищезазначених положень не діє, це не впливає на силу укладеного договору (контракту). У разі виникнення будь-яких обставин, що виникли внаслідок неефективності регулювання, сторони підписують спільну угоду, яка економічно та юридично максимально наближається до ефективного регулювання.
  2. Якщо Замовником є фізична особа-підприємець, юридична особа, орган державної влади, які мають договірні відносини з нашим Товариством та, які ознайомлені із загальними умовами alkima WEB & DESIGN ®, винятковим місцем юрисдикції для всіх суперечок, що виникають прямо чи опосередковано внаслідок договірних відносин є місцезнаходження Товариства.
  3. Місцем виконання також є місцезнаходження alkima WEB & DESIGN ®, а мова договору (контракту) – українська.
  4. До укладення та виконання всіх угод застосовується законодавство України.
  5. Зміни Умов та Політики Товариства.
   • Ми залишаємо за собою право оновлювати ці Умови та Політику. При внесенні незначних змін до Умов та Політики ми опублікуємо нову редакцію на вебсайті.
   • У разі внесення істотних змін до цих Умов та Політики Товариством буде розміщено повідомлення на вебсайті та вказано термін набрання чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Ви не відмовитеся від прийняття цих змін у письмовій формі, це означає, що Ви погодились із відповідними змінами Умов та Політики.
   • Просимо час від часу переглядати Умови та Політику, щоб бути в курсі будь-яких змін чи доповнень.